4 hệ số của doanh nghiệp

Hệ số đòn bẩy; Hệ số thanh khoản; Hệ số vòng quay và Hệ số lợi nhuận
1. Hệ số đòn bẩy tài chính = NỢ / VỐN CHỦ SỞ HỮU
Nợ: đòn bẩy và là đòn đánh (của doanh nghiệp)
Vốn Chủ sở hữu: là khả năng chịu đòn

2. Hệ số thanh khoản = TIỀN + KHOẢN PHẢI THU+TỒN KHO / NỢ NGẮN
  • Tồn kho: phải chắc chắn bán được.
  • Khoản phải thu: phải chắc thu được. KHông được cộng tất cả các khoản phải thu vào.
  • Nợ ngắn: Lương, khoản phải trả, chi thường xuyên (ăn, nhậu..), khoản bất thường
Công ty nhỏ nên để hệ số = 1.2
Các tập đoàn lớn để hệ số = 0.8 (dùng chiến lược nợ để giải quyết thanh khoản
Ngân hàng để hệ số = 3

3. Hệ số vòng quay = DOANH THU / VỐN BỎ RA BÌNH QUÂN
Bình quân so với trung bình ngành. Ví dụ: ngành nông nghiệp được 2 (hoặc 3, 4 vòng) do xen canh...

4. Hệ số lợi nhuận
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây