Lạm phát

Là sự tăng giá của hàng hóa dịch vụ theo thời gian và sự mất giá của một loại tiền tệ nào đó. Cùng 1 số tiền nhưng mua được ít hàng hơn sau 1 thời gian.

Chi phí doanh nghiệp

Tổng hợp và phân tích các loại Chi phí cá nhân, gia đình, doanh nghiệp... Chi phí là một khái niệm cơ bản của kế toán: sản xuất, tiêu dùng, giao dịch, cơ hội.

Lòng tin

Không thể dùng cảm xúc để nhận định 1 người hay 1 vấn đề. Lòng tin cũng có những cơ sở của nó để nhận xét đánh giá.

Phòng chống thất thoát

Thất thoát là tài sản bị mất đi gây ra hậu quả đáng kể. Ở đây ta nói chủ yếu về thất thoát hàng hóa.

Phương pháp phản hồi 360 độ

Là phương pháp dùng để đánh giá con người, thường dùng cho bộ phận nhận sự. Bạn cũng có thể dùng để tìm ra sở trường của mình.

Chiến lược tài sản

Là dùng nguồn lực hiện có là nợ hoặc vốn chủ sở hữu để sinh ra hiệu quả cao nhất.

Nghiên cứu đối thủ

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh là việc làm bắt buộc trong chiến lược kinh doanh.

Khấu hao

Khấu hao là việc định giá, tính toán sự hao mòn của tài sản sau một thời gian sử dụng. Ở đây chủ yếu nói về khấu hao tài sản được tính vào chi phí cố định.

Tiêu chí Chọn mua laptop

Các tiêu chí chọn mua laptop

Vốn và huy động

Tổng quan về vốn, các nguồn vốn và hình thức huy động

Cân đối tài chính

Cân đối tài chính

Thẩm định

Thẩm định là xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận mang tính pháp lý bằng văn bản về một vấn đề. Ở đây tập trung về cho vay.

Phòng chống gian lận

Phòng chống gian lận trong lĩnh vực cho vay, đầu tư tài chính, cũng như kiến thức bổ sung cho bạn đề phòng trong kinh doanh

Tài liệu học bán hàng

Tổng hợp tại liệu học bán hàng, giúp bán hàng hiệu quả. Gồm tiêu đề và link nghe.

Thám tử

Thám tử rèn luyện với các kỹ năng để bạn ứng phó với các tình huống cuộc sống được dễ dàng hơn.

Nghệ thuật đòi nợ

Còn gọi là nghệ thuật thu hồi nợ, mô tả chi tiết các phương thức lấy lại vốn một cách đầy đủ nhất.

Nợ xấu

Nợ xấu

Google Doc Editors

Google doc hướng dẫn sử dụng toàn tập về Trình chỉnh sửa tài liệu của Google

Google Search Console

Hướng dẫn sử dụng Google Search Console

Google ads

Toàn tập về quảng cáo trên Google (Google Ads - tên cũ là Google Adwords). Quảng cáo Google Ads là bạn trả tiền cho Google để hiển thị quảng cáo của bạn.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây